Τηλεφωνική Υπ.

2381 027719 |  6953071345

Browse categories

Affiliate Program

Κράλλη Βιβλιοπωλείο - Σχολικές τσάντες - Αρχειοθέτηση γραφείου affiliate program is free and enables members to earn revenue by placing a link or links on their web site which advertises Κράλλη Βιβλιοπωλείο - Σχολικές τσάντες - Αρχειοθέτηση γραφείου or specific products on it. Any sales made to customers who have clicked on those links will earn the affiliate commission. The standard commission rate is currently 5%.

For more information, visit our FAQ page or see our Affiliate terms & conditions.

New Affiliate

I am not currently an affiliate.

Click Continue below to create a new affiliate account. Please note that this is not connected in any way to your customer account.

Continue

Affiliate Login

I am a returning affiliate.