Τηλεφωνική Υπ.

2381 027719 |  6953071345

Browse categories

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Showing 1 to 9 of 50 (6 Pages)

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται: 35 Κριτήρια Αξιολόγησης ανά κεφάλαιο και επαναληπτικά με τις λύσεις τους.150 Θέματα για λύση, με υποδείξεις. Οι ασκή..

€9.53

rating

..

€22.05

rating

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον", που διδάσκεται στην τεχνολογική κατεύθυ..

€19.74

rating

Η ύλη την οποία καλύπτει το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις ενότητες των πινάκων, της εισαγωγής στον προγραμματισμό και των υποπρογραμμάτων. Οι εφαρ..

€13.85

rating

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται στους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στις Οικονομικές Σχολές (Σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου) και γράφτηκε ..

€18.85

rating

Το βιβλίο Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας της Γ΄ Λυκείου έχει διττό σκοπό: Για τους µαθητές, σκοπός του είναι να συµβάλει στην πλήρη κατανόηση και κατά..

€10.90

rating
Showing 1 to 9 of 50 (6 Pages)