Τηλεφωνική Υπ.

2381 027719 |  6953071345

Browse categories

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

Showing 1 to 9 of 56 (7 Pages)

Το παρόν βιβλίο θέτει ως στόχο του να αποτελέσει χρήσιµο βοήθηµα τόσο για τους µαθητές της A΄ Λυκείου όσο και για τους καθηγητές. Κάθε κεφάλαιο ..

€11.17

rating

Το παρόν βιβλίο θέτει ως στόχο του να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους μαθητές της A΄ Λυκείου όσο και για τους καθηγητές.Στο τελευταίο τμήμα τ..

€11.75

rating

Τα κεφάλαια είναι οργανωμένα σε ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιέχει: -Θεωρία -Ερωτήσεις (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενο..

€11.02

rating

Το παρόν βιβλίο θέτει ως στόχο του να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου όσο και για τους συναδέλφους. Κάθε κεφάλα..

€11.12

rating

Το παρόν βιβλίο θέτει ως στόχο του να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους μαθητές της Β’ Λυκείου όσο και για τους συναδέλφους καθηγητές. Κάθε κεφ..

€10.00

rating

Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από ενότητες, καθεμία από τις οποίες ακολουθεί την εξής δομή:Παρουσίαση θεωρίας με τη μορφή ερωτήσεων -απαντήσεων. Με τον τρ..

€10.25

rating

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο καλύπτει το δεύτερο μέρος της εξεταστέας ύλης της Ανόργανης Χηµείας Γ΄ Λυκείου. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από ενότητες, κα..

€14.01

rating

Το παρόν εκπαιδευτικό βοήθημα αναλύει κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου με τον ακόλουθο τρόπο: - Αρχαίο κείμενο και μετάφραση κατ’ αντιστοίχιση. ..

€11.19

rating

Η διδασκαλία του αδίδακτου κειµένου αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ταυτόχρονα απαιτητικά κοµµάτια προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού λόγο..

€14.58

rating
Showing 1 to 9 of 56 (7 Pages)